Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
fietsonderdelenonline
Email: info@fietsonderdelenonline.be
Website: www.fietsonderdelenonline.be
Ondernemingsnummer:0748.728.053
Btw-nummer: BE0748728053
Maatschappelijke Zetel gelegen te Heusden-zolder, België.
Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van fietsonderdelenonline,Ondernemingsnummer  0748.728.053 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van fietsonderdelenonline moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door fietsonderdelenonline aanvaard zijn.
Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Artikel 3: Aanbod
1
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden fietsonderdelenonline niet. Fietsonderdelenonline is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. fietsonderdelenonline is in geen geval aansprakelijk
ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
2
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door fietsonderdelenonline. fietsonderdelenonline kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Artikel 4: Online aankopen
• Allereerst is het nodig om een account aan te maken op de website van fietsonderdelenonline
• Vervolgens kunt u overgaan tot keuze van uw producten.
• Nadien kan de betaling uitgevoerd worden.
• U ontvangt een bevestiging
• Uw producten worden naar het door u opgegeven adres verzonden
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
• bancontact,maestro,sofort banking,ideal en Visa.
fietsonderdelenonline is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Benelux en Duitsland.
De levering gebeurt door transportdiensten zoals DHL , PostNL,…
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de
woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem
aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de fietsonderdelenonline was geboden.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van fietsonderdelenonline.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van fietsonderdelenonline te wijzen,
bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Artikel 7: Herroepingsrecht
Fietsonderdelenonline geeft geen mogelijkheid om de overeenkomst te herroepen na betaling.
Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de fietsonderdelenonline klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan fietsonderdelenonline.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant fietsonderdelenonline zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik .Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van fietsonderdelenonline is bereikbaar via e-mail op info@fietsonderdelenonline.be . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
Artikel 10: Privacy
Voorwaarden omtrent privacy kan u terug vinden op onze pagina privacyverklaring
Vragen hier omtrent? Vul ons contact formulier in.
Artikel 11: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door [...] om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van fietsonderdelenonline. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Artikel 14:Bewijs 
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-up als bewijsvoering kunnen dienen.
2

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop